Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Bestuur in de datapolis: Slimme stad, blije burger?

Bestuur in de datapolis: Slimme stad, blije burger?
  • Jaar van uitgave 2015
  • 56 pagina's
Auteur:Albert Meijer
Rubriek: Bestuurskunde en politicologie Bestuurskunde algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6236‐628‐2 | paperback | 1e druk | € 23,00

Moet elke stad een smart city worden? In zijn oratie fileert Albert Meijer de idee van de smart city en laat haarfijn zien dat schijnbaar technologische keuzen politieke implicaties hebben. Niet de techniek maar de gezamenlijke keuzen van burgers en bestuur in steden moeten centraal staan. Bestuur in de datapolis laat zien dat het geloof in smart cities berust op naïeve en gevaarlijke veronderstellingen zoals dat we met data de wereld beter kennen en dat we met data problemen kunnen oplossen. Gebruik van informatietechnologie in steden kan juist leiden tot onverwachte uitkomsten, scheve machtsverhoudingen, nieuwe vormen van ‘blindheid’ en nieuwe problemen door afhankelijkheden van datasystemen. Albert Meijer presenteert de idee van Wendbare Publieke Innovatie als alternatief voor kritiekloos gebruik van nieuwe technologie. Tegenover een geloof in grote technologieën die alle burgers ‘blij’ maakt, plaatst dit boek het vertrouwen in lokale vormen van stedelijke slimheid. Het verbinden van technologische mogelijkheden aan dergelijke stedelijke dynamieken is de echte uitdaging voor bestuurders en burgers.

Doelgroep

Bestuurskundigen, overheidsfunctionarissen en beleidsmakers.

Auteursinformatie

Albert Meijer is hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op innovatieprocessen in de publieke sector en zijn specifieke interesse gaat uit naar smart cities. Hij is de onderzoeksleider van een groot internationaal vergelijkend onderzoek naar slimme steden in Schotland, Brazilië en Nederland en hij publiceert over zijn onderzoek veelvuldig in internationale bestuurswetenschappelijke bladen. Ook adviseert hij publieke organisaties zoals de gemeente Utrecht, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nationale Politie.