Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Burgers, bestuur en brandweer

Studies naar waardering van brandweerzorg

Burgers, bestuur en brandweer
  • Jaar van uitgave 2019
  • 368 pagina's
Auteur:Ron de Wit
Reeks:Crisisbeheersing en veiligheidszorg
Rubriek: Bestuurskunde en politicologie Bestuurskunde algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6236‐896‐5 | 1e druk | ±€ 45,00
Embargo tot 31-01-2019

Dit boek zet een eerste stap in het ‘meten’ van de waarde van brandweerzorg en het bekijken van het potentiële gebruik daarvan bij bestuurlijke keuzes. Maatschappelijke besluitvorming over de brandweer is gebaat bij onderbouwde afwegingen tussen kosten enerzijds en de (waardering van) de opbrengsten anderzijds. Het principe van de maatschappelijke kosten-baten analyse als instrument voor het beoordelen van risicobeleid vormt het vertrekpunt. De baten zijn daarin de veiligheidsopbrengst en de waarde die de maatschappij daaraan toekent. Dat kan gaan om waardering van telbare opbrengsten in termen van minder slachtoffers of schade maar ook opbrengst in de zin van de waardering van burgers voor de paraatheid van de brandweer. Dit boek beschrijft de resultaten van een vijftal waarderingsstudies waaronder de betalingsbereidheid voor snellere opkomsttijd, de waarde van een statistisch mensenleven (VOSL) bij brandveiligheid en een keuze-experiment over brandweerbeleid onder burgemeesters. Het onderzoek laat onder andere zien dat burgers en bestuurders vooral waarde toekennen aan een parate brandweer en een gegarandeerde uitruk. De resultaten kunnen door iedereen die zich bezighoudt met fysieke veiligheid gebruikt worden bij beleidsvraagstukken rondom brandweerzorg.

Auteursinformatie

Ron de Wit behaalde zijn master Scheikundige Technologie in 1995 en werkte als adviseur industriële veiligheid bij Tebodin Consultants & Engineers. Daarnaast werd hij brandweervrijwilliger. Binnen de brandweerorganisatie volgde hij de opleiding tot brandweerofficier en de master of crisis- and disastermanagement. Sinds 2013 is hij plaatsvervangend commandant bij brandweer Twente. Sinds 2010 doet hij bij Crisislab onderzoek naar waardering van brandweerzorg via kosten-baten analyses wat onder andere resulteerde in dit proefschrift aan de Radboud Universiteit.