Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De vooruitgeschoven middenvelder

De innovatiekracht van middenmanagers van welzijnsorganisaties met het oog op actief burgerschap

De vooruitgeschoven middenvelder
  • Jaar van uitgave 2014
  • 399 pagina's
Auteur:Vincent de Waal
Rubriek: Bestuurskunde en politicologie Ketens en netwerken
Icon_printbook 978‐94‐6236‐447‐9 | paperback | 1e druk | € 51,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐109‐6 | digitaal boek | € 35,99

Sociaal beleid is in toenemende mate lokaal sociaal beleid. Daarbij verwacht men van burgers een grotere rol in hun directe woon- en leefomgeving. De noodzaak van burgerinzet staat nu meer centraal: mensen dienen meer hun verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen welbevinden en dat van kwetsbare medeburgers. Lokale organisaties trachten zich te ontwikkelen van aanbieders van diensten naar sociale ondernemingen die burgers op dit terrein faciliteren. Ze hebben nu vooral de taak mensen zo goed mogelijk te ondersteunen en te stimuleren tot zelfwerkzaamheid. Voor teams van sociale professionals is dit uitgangspunt van ‘actief burgerschap’ leidend geworden. Van hen wordt een andere rol verlangd en de inzet van (deels) nieuwe kwaliteiten.

In De vooruitgeschoven middenvelder staan de middenmanagers (teamleiders) van welzijnsorganisaties centraal. Zij zijn de afgelopen jaren direct en actief betrokken geweest bij deze omslag in hun sector. In deze studie is onderzocht hoe ze hier tegenover staan en op welke wijze ze hieraan hebben bijgedragen. De inrichting van de lokale sociale sector is aan diverse veranderingen onderhevig en heeft gevolgen voor de positie van deze middenmanagers en hun teams. Deze studie geeft antwoord op de vraag welke rol er voor middenmanagers in de toekomst is weggelegd. Hun bijdrage aan lokale innovatieprocessen en aan de sociaalpedagogische opdracht van sociale professionals wordt vanuit theorie en empirie nader verkend.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor middenmanagers binnen publieke organisaties die betrokken zijn bij de innovatie van de lokale sociale sector. In het bijzonder is het boek van belang voor middenmanagers van brede welzijnsorganisaties die leidinggeven aan teams van diverse groepen sociaal-culturele professionals, hun leidinggevenden en sociaal-culturele professionals zelf.

Auteursinformatie

Vincent de Waal is werkzaam als docent en onderzoeker bij Hogeschool Utrecht (HU), Instituut Social Work. Sinds 2002 is hij onderzoeker binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU en vanaf 2012 betrokken bij de WMO-werkplaats Utrecht.

Sociaal.net oktober 2015

recensie op Sociaal.net

Bekijk de bijlage
Journal of Social Intervention: Theory and Practice March 2015

recensie door Marc Hoijtink

Bekijk de bijlage
Maatwerk - nummer 1 2015 Februari 2015

recensie door Ed de Jonge

Bekijk de bijlage
Zorgethiek.nu Februari 2015

Boekbespreking door Eveline Bolt, Zorgethiek.nu

Bekijk de bijlage
Zorgethiek.nu Februari 2015

Interview Vincent de Waal door Zorgethiek.nu

Bekijk de bijlage
Sozio 6 December 2014

Interview "De middenmanager: Scharnier in de sociale vernieuwing" met Vincent de Waal

Bekijk de bijlage
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - nummer 4 December 2014

Recensie in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Bekijk de bijlage
WMO magazine November 2014

Interview met Vincent de Waal door Annemies Gort en Sonja Liefhebber, Movisie

Bekijk de bijlage
Zorg + Welzijn magazine Oktober 2014

door Alexandra Sweers

Bekijk de bijlage
Kennisnet Jeugd Oktober 2014

door Vincent de Waal

Bekijk de bijlage