Bestel deze publicatie
annuleerbestel

G1000

Ervaring met burgertoppen

G1000
  • Jaar van uitgave 2016
  • 108 pagina's
Redacteur:Geerten Boogaard en Ank Michels
Rubriek: Bestuurskunde en politicologie Bestuurskunde algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6236‐664‐0 | paperback | 1e druk | € 25,50

In 2014 en 2015 zijn er in Nederland tal van G1000’en en andere burgertoppen georganiseerd. Allemaal initiatieven om burgers een stem te geven en de democratie te verfrissen. Daarbij worstelen organisatoren en gemeenten ook met de vraag wat de rol van die burgertop kan zijn in de lokale democratie. 

Deze bundel doet verslag van een onderzoek van drie universiteiten, met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar ervaringen met burgertoppen. De auteurs geven antwoord op vragen als: wie nemen deel en hoe divers is de deelnemersgroep? Wat gebeurt er met de resultaten van de burgertop? Hoe verhoudt deze vorm van participatie zich tot de rol van het lokalebestuur? En wat is de rol van dialoog en eigenaarschap tijdens de bijeenkomsten?

De auteurs wijzen op mogelijke spanningen en valkuilen en doen ook suggesties hoe de betekenis en impact van een G1000 kunnen worden vergroot.

Doelgroep

Dit boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in vernieuwing van de democratie.

Auteursinformatie

Geerten Boogaard is werkzaam als universitair docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Ank Michels is universitair docent bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Job Cohen bekleedt de Thorbecke-Leerstoel aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Peer Smets is als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Harmen Binnema werkt als universitair docent bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Marloes Vlind is verbonden aan de Faculteit der SocialeWetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Stichting Beroepseer augustus 2016
Bekijk de bijlage
Raadsledennieuws december 2016

recensie door Dr. Pieter van Harberden, voormalig raadslid Goirle en momenteel adviseur / trainer bestuurlijke vernieuwing.

Bekijk de bijlage
NRC Next april 2016

artikel in NRC Next door Floor Rusman.

Bekijk de bijlage