Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Handboek publieke verantwoording

Handboek publieke verantwoording
  • Jaar van uitgave 2009
  • 296 pagina's
Auteur:Ineke Boers, Hester van de Bovenkamp, Mark Bovens en Gijs Jan Brandsma
Redacteur:Thomas Schillemans
Reeks:Studieboeken bestuur en beleid
Rubriek: Bestuurskunde en politicologie Bestuurskunde algemeen
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐90‐5931‐511‐2 | paperback | 1e druk | € 38,50

Publieke verantwoording is een cruciaal onderdeel van de democratische rechtsstaat. In de praktijk van het openbaar bestuur kan publieke verantwoording echter ook een zware last zijn. Professionals en bestuurders klagen steeds vaker dat ze te veel en te vaak verantwoording moeten afleggen. Naast de traditionele verantwoording aan minister en parlement zijn allerlei nieuwe vormen ontwikkeld, zoals verantwoording aan raden van toezicht, inspecties, visitaties, klantenraden en via internet.

Dit handboek biedt handreikingen om publieke verantwoording voldoende scherp te laten zijn, zodat ze haar rol in de rechtsstaat kan vervullen, en tegelijkertijd voldoende sober in te richten, om de overhead en overlast te beperken. De belangrijkste vormen van publieke verantwoording worden besproken. Daarbij wordt aandacht besteed aan vormgeving, werking en voor- en nadelen van elk mechanisme. Ook geeft elk hoofdstuk inspirerende voorbeelden en tal van do’s and don’ts voor publieke verantwoording.

Doelgroep

Het boek is zeer geschikt voor practitioners in de publieke sector die zich bezighouden met het inrichten of afleggen van verantwoording. Verder is het bedoeld voor studenten en academici die meer willen weten over de inrichting en feitelijke werking van publieke verantwoording.

Auteursinformatie

De hoofdstukken zijn geschreven door gerenommeerde experts op het gebied van publieke verantwoording, afkomstig van universiteiten, de Algemene Rekenkamer en de advieswereld. De eindredactie is in handen van Mark Bovens en Thomas Schillemans van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

NRC Handelsblad, 15 mei 2009
De derde woensdag van mei valt dit jaar op een vrijdag en een dinsdag. Verantwoordingsdag, waarop het kabinet elk jaar verslag doet van zijn prestaties, heeft een andere datum dan gewoonlijk.
Bekijk de bijlage
NRC Handelsblad, 16 mei 2009
Gisteren was het in Den Haag verantwoordingsdag. De resultaten van 2008 werden overschaduwd door de sombere cijfers van nu.
Bekijk de bijlage
NRC Handelsblad, 18 mei 2009
Verantwoordingsdag wordt geplaagd door ladingen papier. Zet doel en wat bereikt is op een paar A4'tjes en praat daarover, menen Mark Bovens en Thomas Schillemans.
Bekijk de bijlage
Binnenlands Bestuur, 15 mei 2009
Een groot ritueel’ noemde Hilbrand Nawijn de verantwoording van de regering aan de Tweede Kamer ooit. De toenmalige LPF-minister werd verguisd om die uitspraak. Volgens de Utrechtse bestuurskundigen Mark Bovens en Thomas Schillemans zag de populistische bewindsman het zo verkeerd nog niet.
Bekijk de bijlage
www.accountant.nl, 15 mei 2009
Verantwoordingsdag is grandioos mislukt, menen de bestuurskundigen Mark Bovens en Thomas Schillemans. Zij pleiten voor een compleet nieuwe opzet.
Bekijk de bijlage
www.nd.nl, 18 mei 2009
Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer is hopeloos mislukt, zeggen twee Utrechtse bestuurskundigen. ,,Het is van meet af aan al misgelopen.''
Bekijk de bijlage
Aan de slag! (BNR Nieuwsradio), 18 mei 2009
Gesprek met Thomas Schillemans en Jan Mastwijk (Tweede Kamerlid voor het CDA).
Bekijk de bijlage
Villa VPRO 18 mei 2009
Overmorgen is het ‘gehaktdag’. Op deze dag verantwoordt de regering haar beleid. Volgens het kabinet is deze dag net zo belangrijk als Prinsjesdag, maar bestuurskundige Thomas Schillemans vindt het een treurig verplicht nummer. CDA-er Jan Mastwijk gaat met hem in debat in De Hamvraag.
Bekijk de bijlage

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.