Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Hoe wij beter over kennis kunnen nadenken

Een bijdrage vanuit de maatschappelijke bestuurskunde (1)

Hoe wij beter over kennis kunnen nadenken
  • Jaar van uitgave 2015
  • 84 pagina's
Auteur:Gabriël van den Brink
Reeks:Omwille van de publieke zaak - Drie bijdragen vanuit de maatschappelijke bestuurskunde (deel 1)
Rubriek: Bestuurskunde en politicologie Bestuurskunde algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6236‐641‐1 | paperback | 1e druk | € 23,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐461‐5 | digitaal boek | € 14,99

Iedereen weet dat kennis in de huidige samenleving een strategische betekenis heeft. Maar wat moeten we onder kennis verstaan? Sommigen denken vooral aan het soort inzichten dat aan universiteiten wordt voortgebracht. Anderen doelen op kennis die voor het oplossen van maatschappelijke problemen kan worden gebruikt. En weer anderen verwijzen naar inzichten van morele of filosofische aard.

Na veertig jaar onderzoek in diverse takken van wetenschap te hebben gedaan, brengt Gabriël van den Brink zijn denkbeelden in dit essay bijeen. Hij stelt niet alleen een originele definitie van weten in meer algemene zin op, maar ontwerpt ook een typologie waarbij hij onderscheid aanbrengt tussen het disciplinaire, het professionele, het publieke en het intieme weten. Verder vraagt hij zich af wat er bij de wisselwerking tussen deze vormen van weten gebeurt en stelt hij een andere taakopvatting van de universiteit voor.

 

Auteursinformatie

Gabriël van den Brink (1950) studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1995 op een historisch onderzoek naar de modernisering van het bestaan. Daarna deed hij cultuursociologisch onderzoek naar het moderne leven in Nederland. Vanaf 2005 volgde een benoeming als hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij was eveneens werkzaam als lector aan de Politieacademie. Dit essay verschijnt bij gelegenheid van zijn emeritaat in Tilburg.

november 2015

Onlangs verschenen er uitgebreide interviews met Gabriël van den Brink, naar aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, in verschillende kranten over het tekortschieten van Nederlandse politici in het maken van morele overwegingen en waarvoor we "de prijs van een breed levende politieke onvrede betalen." 

Klik hier voor het interview in de Volkskrant

Klik hier voor het interview in Trouw

Klik hier voor het interview in NRC

Klik hier voor het interview in De Groene Amsterdammer

Bekijk de bijlage