Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Introductie (internationale) mediation

Voor iedereen die mediation wil begrijpen en toepassen

Introductie (internationale) mediation
  • Jaar van uitgave 2019
  • 150 pagina's
Auteur:Charlotte Hille en Elodie van Sytzama
Reeks:Studieboeken bestuur en beleid
Rubrieken: Bestuurskunde en politicologie Bestuurskunde algemeen
Bestuurskunde en politicologie Politicologie
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6236‐952‐8 | paperback | 1e druk | ±€ 32,50
Verwacht 15 augustus 2019

In dit boek wordt mediation vanuit verschillende disciplines belicht, om daarmee het vak recht te doen. Recht, organisatiekunde, psychologie, internationale betrekkingen, conflictstudies en genderstudies behandelen allen aspecten van (internationale) mediation. Mediation vergt een integrale kijk op mensen en op de organisaties en staten die zij hebben gecreëerd. De kunst van mediation is onder meer het uit elkaar halen van alle verschillende aspecten, lagen en systemen van een conflict en deze aspecten voor partijen inzichtelijk te maken, zodat zij zelf weloverwogen kunnen kiezen. Door de escalatie en trauma’s die conflicten teweeg brengen lijkt dit soms niet mogelijk, maar toch dient de mediator ook hier een weg in te vinden.

Dit boek onderscheidt zich van andere mediation boeken omdat er naast theorie nadrukkelijk aandacht is voor vaardigheden. Naast de basistheorie van mediation worden drie methoden behandeld: de Harvard methode, de techniek van geweldloze communicatie en de ABC methode (aandacht, behoeften en creativiteit). Een ander belangrijk onderscheid tussen dit boek en andere inleidingen in de mediation is de aandacht voor mediation in de internationale politieke context, aandacht voor gender en culturele communicatie in internationale mediation tussen staten en binnen staten met internationale bemoeienis.

Doelgroep

Het boek kan gebruikt worden op universiteiten en hogescholen bij de studies/opleidingen Bestuurskunde, internationale betrekkingen en politicologie. Ook kan het boek gebruikt worden bij cursussen over mediation, conflictbeheersing en leiderschap. Daarnaast voor de geïnteresseerde jurist.

Auteursinformatie

Dr Charlotte Hille is internationaal jurist en politicoloog. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, was senior beleidsadviseur van de Staatssecretaris voor Emancipatiebeleid, belast met internationale emancipatie, beleidsadviseur bij de IND, Ministerie van Justitie en bij een internationale NGO. Charlotte Hille is universitair docent aan de UvA, en mediator gespecialiseerd in internationale mediation en de rol van gender in vredesonderhandelingen. Zij doceert internationaal publiekrecht voor politicologen, militaire interventie, gender, conflict en internationale betrekkingen en mensenrechten in transitieprocessen. Haar onderzoek ligt op het grensvlak van internationaal recht en politicologie. Dr Hille is specialist in staatsvorming en conflictbeheersing in de Kaukasus. Zij was eerder als visiting scholar verbonden aan het Minda de Gunzburg Institute for European Studies van Harvard University, en deed onderzoek in Londen, Parijs, Washington en Oxford.

Mr Elodie van Sytzama is executive coach, mediator voor complexe samenwerkingen en trainer in onderhandelingsvaardigheden. Ze werkte als advocaat, vervulde managementfuncties voor diverse multinationals, was special counsel voor het Internationale Hof van Arbitrage in Parijs en directeur van het Amsterdams Alternative Dispute Resolution Instituut aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 richtte ze New Resolution op, een door de Nederlandse Orde van Advocaten en Koninklijke Notariële Beroepsgroep erkende opleidingsinstelling voor juristen in onderhandelen, conflicthantering en leiderschap. In 2016 heeft ze zich aangesloten bij het Instituut voor Mens en Organisatieontwikkeling, IMO. Daarnaast faciliteerde ze internationaal, o.a. als bestuurslid van Mediators Beyond Borders International een conferentie onder de titel ‘Keeping People at the Heart of Conflict in Charge’ waarin experts en ervaringsdeskundigen in dialoog ervaringen deelden over huidige vormen van internationale mediation. Ze geeft gastcolleges aan de Universiteit van Amsterdam en het Centre for International Conflict -Analysis and Management aan de Universiteit van (CICAM).
 

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.