Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Marathonlopers rond het Binnenhof

Topambtenaren bij het rijk 1970-2010

Marathonlopers rond het Binnenhof
  • Jaar van uitgave 2012
  • 437 pagina's
Auteur:Roel Bekker
Rubrieken: Bestuurskunde en politicologie Bestuurskunde algemeen
Bestuurskunde en politicologie Politicologie
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐90‐5931‐796‐3 | paperback | 1e druk | € 57,00

Topambtenaren zijn te vergelijken met marathonlopers. De marathonloper loopt het grootste deel van de race zonder publiek. Hij bouwt zijn race rustig en zorgvuldig op, loopt een tijd in een groepje, maar weet dat hij het uiteindelijk alleen zal moeten doen en dat op een gegeven moment de man met de hamer komt. 
Topambtenaren zijn de belangrijkste intermediairs tussen de ambtelijke dienst en het politieke systeem. Als het gaat om de politiek-ambtelijke verhoudingen, vervullen de topambtenaren vaak de spilfunctie. De politieke leiding verwacht van de topambtenaren goede informatie en nuttige adviezen, maar bovendien dat de topambtenaar het ambtelijke apparaat in het gareel houdt en tot goede prestaties stimuleert. De ambtelijke dienst op haar beurt vraagt om leiding, maar ook om bescherming tegen te veel politieke druk, onhaalbare voornemens of kritiek van de buitenwereld. Ook wordt van de ambtelijke leiding verwacht dat die erin zal slagen de politiek te overtuigen van verstandige (ambtelijke) inzichten.   
Dit boek gaat over de ‘marathonlopers van de publieke dienst’, meer in het bijzonder van de Haagse ministeries rond het Binnenhof. Het geeft over de periode van 1970-2010 inzicht in het leven en werk van 44 topambtenaren, Secretarissen-Generaal en Directeuren-Generaal. Wat voor mensen zijn het, wat voor achtergrond hebben ze, hoe zijn ze op hun plek terechtgekomen, en op welke wijze hebben zij hun functie vervuld? Wat was hun relatie met hun ministers en hun medewerkers? Duidelijk wordt wat hun macht en invloed (geweest) zijn en ook welke beperkingen daarbij een rol spelen. Ook komt aan de orde in welke conflicten zij soms terechtkwamen en op welke wijze politici hun benoeming en werk soms probeerden te beïnvloeden.

Doelgroep

Interessant voor (master)studenten bestuurskunde en rechten, bestuurskundigen, juristen en politicologen, ambtenaren binnen de rijksoverheid en algemeen geïnteresseerden in bestuur en beleid.

Auteursinformatie

Roel Bekker heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Groningen. Hij was vanaf 1970 werkzaam bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onder andere van 1985 tot 1992 als plaatsvervangend Secretaris-Generaal. Daarna was hij een aantal jaren consultant, als partner van TwijnstraGudde. In 1998 werd hij benoemd tot Secretaris-Generaal (SG) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 2007-2010 was hij programma Secretaris-Generaal voor het programma Vernieuwing Rijksdienst en in die functie verantwoordelijk voor de afslanking en verbetering van het rijk. Hij is sinds 2008 tevens bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector aan de Universiteit Leiden (Albeda Leerstoel).

Denkwijzer december 2012

'Politici zijn sprinters, ambtenaren marathonlopers'

Bekijk de bijlage
Openbaar Bestuur, nummer 1 januari 2013

'Topambtenaren geportretteerd'

Bekijk de bijlage
Public Mission (nummer 4) mei 2012

De 44 van Bekker

Bekijk de bijlage
Beleid & Maatschappij 2013 (1)

In het zonnetje zetten van hen die in de schaduw staan.

Bekijk de bijlage
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis)

De vierde macht onder de loep

Bekijk de bijlage
Volkskrant.nl 12 april 2012

Interview Roel Bekker, oud-topambtenaar

Bekijk de bijlage
Volkskrant.nl 12 april 2012

Uniek en geruchtmakend: Hoe LPF-minister Eduard Bomhoff van zijn topambtenaar afwilde

Bekijk de bijlage
Volkskrant.nl 12 april 2012

Topambtenaar: waan van de dag bedreigt openbaar bestuur

Bekijk de bijlage
BZblad (Ministerie van Buitenlandse Zaken) 2012-3

Roel Bekker, onder andere oud secretaris-generaal van het ministerie van VWS, presenteert in Marathonlopers rond het Binnenhof maar liefst 44 opmerkelijke ambtelijke kopstukken van de afgelopen veertig jaar, allemaal afkomstig uit de rijksoverheid.

Bekijk de bijlage
Volkskrant.nl 13 april 2012

Pluisje (Colum door Sheila Sitalsing)

Bekijk de bijlage
Casa Luna (NCRV) 13 april 2012

Roel Bekker bij radioprogramma Casa Luna.

Bekijk de bijlage