Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Reflexoverheid

Reflexoverheid
  • Jaar van uitgave 2016
  • 234 pagina's
Redacteur:Albert Jan Kruiter en Imrat Verhoeven
Rubriek: Bestuurskunde en politicologie Bestuurskunde algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6236‐683‐1 | paperback | 1e druk | € 55,50

Waartoe zijn overheden nog in staat? Er overkomt hen van alles, zoals de financiële crisis, de vluchtelingen crisis, of gedecentraliseerde taken rond zorg en welzijn. Bovendien weten overheden niet zo goed meer hoe zij markt en civil society kunnen binden aan wat zij willen bereiken. Overeenstemming ontstaat alleen na complexe onderhandelingen over welke oplossingen er nodig zijn. Dit leidt tot ad hoc en korte termijn denken, waardoor overheden achter de feiten aanlopen. Kortom, we zien overheden steeds vaker in een reactieve rol waarbij zij reflexmatig inspelen op de stroom aan grote en kleine kwesties die zich aandienen. Hierdoor resteert er te weinig tijd voor fundamentele reflectie op prangende beleidsproblemen, terwijl deze harder nodig is dan ooit tevoren.

Dit boek beziet deze reflexmatige overheid vanuit een aantal klassieke artikelen uit Beleid en Maatschappij, die van eigentijds commentaar zijn voorzien door huidige en voormalige redacteuren van dit tijdschrift. In de artikelen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: het functioneren van overheden, burgerschap, economisch beleid, verhoudingen in de polder, veranderingen in de verzorgingsstaat, ontwikkelingen in de beleidswetenschap en culturele scheidslijnen in het politieke landschap.

Auteursinformatie

Albert Jan Kruiter is filosoof en bestuurskundige en mede oprichter van het Instituut voor publieke waarden.

Imrat Verhoeven is universitair docent Bestuur en beleid aan de Universiteit van Amsterdam.