Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Strategisch management voor de publieke zaak

Hoe burgers, bedrijven, non-profitorganisaties en overheid gezamenlijk problemen oplossen

Strategisch management voor de publieke zaak
  • Jaar van uitgave 2008
  • 332 pagina's
Auteur:S.P.M. de Waal
Reeks:Studieboeken bestuur en beleid
Rubriek: Bestuurskunde en politicologie Bestuurskunde algemeen
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐90‐5931‐501‐3 | paperback | 1e druk | € 45,50

Maatschappelijke vraagstukken vragen om inventieve oplossingen. De inzet en samenwerking van vele partijen zijn nodig om doorbraken te creëren en werkelijk succes te boeken. Of het nu gaat om filebestrijding, het wegwerken van wachtlijsten, het voorkomen van uitval van jongeren in het onderwijs of de bestrijding van terrorisme. Dat lukt alleen als er sprake is van inzicht in het eigen tactisch instrumentarium én in de strategie en het gedrag van de ander. Visie op het krachtenveld binnen de publieke sector vanuit welbegrepen eigenbelang bij de goede, gemeenschappelijke zaak is essentieel. Werkelijk strategisch inzicht in deze complexe werkelijkheid vormt dus de basis voor succesvol management van publieke goederen en belangen.

Met dit boek wil auteur Steven de Waal dat strategisch inzicht van burgers, bestuurders en beleidsmakers vergroten. Hij doet dat aan de hand van het Public SPACE 4-partijen-model en vele voorbeelden uit de praktijk: van zorg tot onderwijs, van energiesector tot publieke omroep en van klimaatbeleid tot stadsbestuur. Het boek biedt vooral een handzaam overzicht van de meest innovatieve strategieën en tactieken die vandaag de dag in de publieke sector, nationaal en internationaal, worden ingezet. De geïnteresseerde burger weet na het lezen waarop hij zijn energie moet richten, hoe hij plannen van anderen moet duiden en welke mogelijkheden er zijn om maatschappelijke issues aan te kaarten of te verbeteren. Bestuurders en beleidsverantwoordelijken in maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven kunnen hun strategie beter afstemmen op het publiek belang en op noodzakelijke allianties. Beleidsmakers bij de overheid ontdekken dat er een breed arsenaal aan strategieën beschikbaar is, waaruit rationeel en politiek gekozen moet worden. Bovendien weten zij beter wanneer werkelijke publiek-private partnerships nodig zijn en hoe deze tot stand te brengen.

Auteursinformatie

Drs. Steven P.M. de Waal is ondernemer, onafhankelijk strateeg en publicist in en over de publieke sector. Hij is oprichter en bestuurder van de Public SPACE Foundation, Centre on Strategies for Public And Civil Entrepreneurs. Dit is een private denktank, gericht op research en development van ‘winning strategies for the common good’.

FD Outlook sept. 2008
Files zijn oplosbaar, wachtlijsten zijn weg te werken. Maar dan moet de overheid wel leren strategisch te managen. Steven de Waal reikt de wapens aan voor de overheid en alle andere betrokken partijen.
Bekijk de bijlage
Building Business febr. '09
No business as usual

“ The business of business is business”, stelde Nobelprijswinnaar Friedman eind vorige eeuw nog. Maar dat beeld is aan het kantelen. Geen enkele onderneming kan tegenwoordig goed opereren zonder een formeel én maatschappelijk gedragen license to operate. Dat beweert Steven de Waal in zijn nieuwe boek Strategisch management voor de publieke zaak. Hierin behandelt hij de belangrijkste strategische keuzen voor bedrijven in relatie tot het maatschappelijk belang. Een boek, dat
ook de vastgoedsector waardevolle aanknopingspunten biedt.
Bekijk de bijlage

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.