Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wat de samenleving kan betekenen

Een bijdrage vanuit de maatschappelijke bestuurskunde (3)

Wat de samenleving kan betekenen
  • Jaar van uitgave 2015
  • 132 pagina's
Auteur:Gabriël van den Brink
Reeks:Omwille van de publieke zaak - Drie bijdragen vanuit de maatschappelijke bestuurskunde (deel 3)
Rubriek: Bestuurskunde en politicologie Bestuurskunde algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6236‐643‐5 | paperback | 1e druk | € 23,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐463‐9 | digitaal boek | € 14,99

Hoewel talloze onderzoekers, bestuurders en commentatoren over de samenleving spreken, beseffen slechts weinige wat die term betekent. Laat staan dat ze weten welke geschiedenis de samenleving heeft doorgemaakt en op grond van welke mechanismen zij functioneert. Met deze uitgave doet Gabriël van den Brink een poging daartoe. Hij behandelt 26 trefwoorden die voor een begrip van de samenleving cruciaal zijn. Te beginnen met de A van agressie en eindigend met de Z van zorgzaamheid. Hij put niet alleen uit een brede verzameling mens- en maatschappijwetenschappelijke literatuur, maar ook uit het vele empirische onderzoek dat hij en zijn Tilburgse collega’s hebben gedaan. Hij concludeert dat er – anders dan veel Nederlanders geloven – echt verbetering is en sluit de woordenlijst met deze zinsnede af: Ja, er is hoop. Maar alleen als we kritisch blijven nadenken, de problemen onder ogen zien, onze idealen hoog houden en aan de realisatie van die idealen werken.

Auteursinformatie

Gabriël van den Brink (1950) studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1995 op een historisch onderzoek naar de modernisering van het bestaan. Daarna deed hij cultuursociologisch onderzoek naar het moderne leven in Nederland. Vanaf 2005 volgde een benoeming als hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij was eveneens werkzaam als lector aan de Politieacademie. Dit essay verschijnt bij gelegenheid van zijn emeritaat in Tilburg.

november 2015

Onlangs verschenen er uitgebreide interviews met Gabriël van den Brink, naar aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, in verschillende kranten over het tekortschieten van Nederlandse politici in het maken van morele overwegingen en waarvoor we "de prijs van een breed levende politieke onvrede betalen." 

Klik hier voor het interview in de Volkskrant

Klik hier voor het interview in Trouw

Klik hier voor het interview in NRC

Klik hier voor het interview in De Groene Amsterdammer

Bekijk de bijlage