Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Alliantie ICT en Vitaal Bestuur

Alliantie ICT en Vitaal Bestuur is een samenwerkingsverband van de Directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en enkele academische instituten. Deze alliantie verricht onderzoek naar de concrete betekenis van ICT voor de kwaliteit van het openbaar bestuur in ons land.