Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het groene gras

Het groene gras is een wetenschappelijke boekenreeks op het gebied van criminologie (inclusief veiligheid) die opgezet is om kennis te delen tussen de wetenschap in Nederland en België, een platform te bieden voor jonge onderzoekers en ruimte te geven aan voor Nederland en België relevant onderzoek, al dan niet met een comparatieve invalshoek. De reeks is multidisciplinair opgezet, waarbij criminologie een prominente plaats krijgt tussen andere disciplines. In deze reeks kunnen naast Nederlandstalige publicaties ook Engelstalige werken hun plaats vinden. De boekenreeks wordt begeleid door een redactieraad, samengesteld uit Willy Bruggeman, Paul De Hert, Miranda Boone, Marleen Easton, Wim Huisman, Jeroen Maesschalck, Tom Vander Beken (hoofdredacteur), Frans Leeuw, Frank Weerman, Guus Meershoek, Wim Hardyns, Elke Devroe, Toine Spapens en Paul Ponsaers. De redactieraad waakt over de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en publiceerbaarheid van de ingediende manuscripten dankzij de double-blind-peerreviewprocedure, en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het realiseren van vergelijkende studies. Tevens wenst Het groene gras uitgaven van doctorale proefschriften aan te bieden die in de redactionele lijn van de reeks passen.

 

Manuscripten en publicatievoorstellen kunt u per e-mail sturen naar Tom Vander Beken: Tom.VanderBeken@UGent.be

 

Double-blind-peerreviewprocedure

De redactieraad beoordeelt ingediende manuscripten op hun wetenschappelijke relevantie en belang. Tijdens de peerreviewprocedure wordt vervolgens gekeken of het manuscript van voldoende kwaliteit en geschikt voor publicatie is. De beoordeling wordt, onder leiding van een ad hoc review committee bestaande uit de redactievoorzitter en een of meerdere leden van de redactieraad, uitgevoerd door externe reviewers. Het beoordelingsproces is dubbelblind, d.w.z. dat de identiteit van auteur(s) noch reviewers openbaar wordt gemaakt. Voor bijdragen in artikelboeken wordt de double-blind-peerreview door de redacteuren van het betreffende boek opgezet. De redactieraad bekijkt in dat geval alleen of het manuscript als geheel geschikt is voor publicatie.

---

‘Het groene gras’ (‘the green grass’) is an academic book series on criminology (including security) that shares knowledge between scholars in the Netherlands and Belgium, offers a platform for young researchers and focuses on (comparative) research that is relevant for the Netherlands and Belgium. The series uses a multidisciplinary approach, with a prominent place for criminology in relation to other disciplines. Publications in the series are in Dutch or in English. The series is supervised by an editorial board comprising Willy Bruggeman, Paul De Hert, Miranda Boone, Marleen Easton, Wim Huisman, Jeroen Maesschalck, Tom Vander Beken (editor-in-chief), Frans Leeuw, Frank Weerman, Guus Meershoek, Wim Hardyns, Elke Devroe, Toine Spapens and Paul Ponsaers. The editorial board monitors the quality, relevance and acceptability for publication of the submitted manuscripts by applying a double-blind peer review procedure, and follows a proactive policy with a focus on comparative studies. Furthermore, ‘Het groene gras’ considers for publication doctoral theses that are in line with the editorial policy of the series.

 

Manuscripts and publication proposals can be sent to Tom Vander Beken: Tom.VanderBeken@UGent.be

 

Double-blind-peerreviewprocedure

The editorial board assesses each manuscript submitted based on its academic relevance and interest. A peer review procedure further assesses the academic quality and acceptability for publication of the manuscript. The review is conducted by external reviewers and is organized by an ad hoc review committee composed of the editor-in-chief and one or more members of the editorial board. The peer review is double-blind (the identities of author(s) and reviewers are not disclosed). The double-blind peer review of all contributions in edited volumes is organized by the editors. The editorial board also evaluates the acceptability for publication of the entire manuscript. Manuscripts based on doctoral theses are also evaluated in terms of their academic relevance and interest, and their acceptability for publication

Detentiebeleving van geïnterneerde vrouwen

Detentiebeleving van geïnterneerde vrouwen

Anouk Mertens
 • Icon_printbook 978‐94‐6236‐954‐2 | paperback | 1e druk | € 69,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐552‐0 | Digitaal boek | € 69,00
De grens voorbij

De grens voorbij

Freja De Middeleer, Antoine Spapens, Stephan Van Nimwegen, Rik Ceulen, Sabine Gerbrands, Letizia Paoli en Elke Roevens
 • Icon_printbook 978‐94‐6236‐890‐3 | paperback | 1e druk | € 52,00
Verscheidenheid in Veiligheid

Verscheidenheid in Veiligheid

Tom de Leeuw
 • Icon_printbook 978‐94‐6236‐872‐9 | paperback | 1e druk | € 73,50
Criminaliteit als situationele keuze?

Criminaliteit als situationele keuze?

Lieven Pauwels
 • Icon_printbook 978‐94‐6236‐874‐3 | paperback | 1e druk | € 42,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐926‐9 | Digitaal boek | € 48,00
International Standards on Legal Protection of Prisoners’ Labour and Social Security Rights

International Standards on Legal Protection of Prisoners’ Labour and Social Security Rights

Xixue Shang
 • Icon_printbook 978‐94‐6236‐851‐4 | paperback | 1e druk | € 62,50 / $ 79,50 / £ 62,50
Publieke ernstpercepties van criminaliteit en het verband met televisiegebruik

Publieke ernstpercepties van criminaliteit en het verband met televisiegebruik

An Adriaenssen
 • Icon_printbook 978‐94‐6236‐725‐8 | paperback | 1e druk | € 69,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐650‐3 | Digitaal boek | € 46,99
De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen

De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen

Marlijn Peeters
 • Icon_printbook 978‐94‐6236‐727‐2 | paperback | 1e druk | € 52,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐640‐4 | Digitaal boek | € 35,99
Overgang naar volwassenheid

Overgang naar volwassenheid

Sharon Van Audenhove
 • Icon_printbook 978‐94‐6236‐689‐3 | paperback | 1e druk | € 52,50
Safety First

Safety First

Ruth Prins
 • Icon_printbook 978‐94‐6236‐468‐4 | paperback | 1e druk | € 43,50 / $ 55,35 / £ 43,46
Stoppen met druggebruik en criminaliteit

Stoppen met druggebruik en criminaliteit

Charlotte Colman
 • Icon_printbook 978‐94‐6236‐554‐4 | paperback | 1e druk | € 46,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐265‐9 | Digitaal boek | € 28,99
Post-Van Traa:

Post-Van Traa:

dr. mr. Gerard Bakker
 • Icon_printbook 978‐94‐6236‐442‐4 | paperback | 1e druk | € 48,50
Formalisering/informalisering van sociale controleprocessen

Formalisering/informalisering van sociale controleprocessen

Tom Van den Broeck
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Blurring Military and Police Roles

Blurring Military and Police Roles

Marleen Easton, Monica den Boer, and Jelle Janssens
 • Icon_printbook 978‐90‐8974‐309‐1 | paperback | 1e druk | € 41,50 / $ 52,65 / £ 41,34